Administrare financiara | Manager Bloc

Administrare financiara

Servicii:

Contabile:

>>          Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla in conformitate cu legile in vigoare;

>>          Gestionarea fondurilor banesti ale asociatiei de proprietari;

>>          Repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii in cadrul listelor lunare de intretinere in conformitate cu reglementarile legale si deciziile comitetului executiv;

>>            Calcularea si distribuirea penalitatilor in conformitate cu reglementarile legale si a sistemului aprobat de adunarea generala a proprietarilor;

>>            Evidenta numarului de persoane pe baza aprobarii cererii inregistrata la comitetul executiv;

>>            Centralizarea consumurilor de apa rece/apa calda pe baza citirilor lunare;

>>            Respectarea regulamentului intern al asociatiei de proprietari privind citirea, calculul si repartizarea diferentelor cantitative de apa;

>>            Intocmire lista de intretinere lunara;

>>            Intocmirea notelor explicative privind intocmirea listei de intretinere;

>>            Sesizarea comitetului executiv in vederea somarii restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor, cu penalitatile aferente;

>>            Intocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalitati;

>>            Intocmirea fiselor de apartament;

>>            Formulare specifice activitatii de contabilitate in partida simpla, prevazute de reglementarile legale in vigoare;

>>            Asigurarea relatiei cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii in derularea contractelor;

>>            Aplicarea deciziilor si hotararilor adunarii generale si comitetului executiv cu privire la sumele ce urmeaza a fi introduse in listele lunare de intretinere si au in vedere colectarea de fonduri pentru realizarea de lucrari;

>>            Prezentarea la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;

>>            Intocmirea si afisarea raportarii trimestriale privind veniturile si cheltuielile asociatiei;

>>            Intocmirea lunara a situatiei de activ si pasiv si depunerea semestriala la primarie;

 Financiare     

>>            Evidenta fondurilor pe care le detine asociatia;

>>            Evidenta sumelor depuse in contul bancar;

>>            Evidenta completa a documentelor financiar contabile ale asociatiei;

Toate Drepturile Rezervate managerblocadmin.ro
Creare Site La Cheie